Home   Vlinder maken   3D Doodle Workshop   Wie   Groepen vanaf 6 pers.   Voorwaarden   Contact   Vrij werk  
 
 
 

Download algemene voorwaarden


Helaas heb ik dit kopje moeten toevoegen doordat groepsworkshops plotseling afgezegd werden vlak voor aanvang.

Annuleren

Indien een bij Handmade Specials geboekte workshop, om welke reden dan ook, geheel of ten dele wordt geannuleerd, is de Opdrachtgever annuleringskosten verschuldigd volgens de onderstaande voorwaarden:

a) bij annulering 10 dagen voordat de workshop zal aanvangen zijn geen annuleringskosten verschuldigd.

b) bij annulering binnen 10 tot 2 werkdagen voor de dag dat de workshop zal starten/aanvangen: 50% van de overeengekomen som;

c) bij annulering binnen 2 werkdagen en op de dag zelf: 100% van het overeengekomen bedrag.

d) annuleringen worden alleen schriftelijk of per email in behandeling genomen op werkdagen (maandag t/m vrijdag).
Annuleringen buiten deze dagen worden geacht te zijn verricht op de eerst volgende werkdag.
Het is niet mogelijk annuleringen telefonisch door te geven.